Hvor bevisst er du på ID tyveri?

Med dagens muligheter med elektroniske tjenester er ID Tyveri et økende problem for både forbrukere og virksomheter og det kan bli et enda større problem da det på sikt kan føre til at forbrukerne mister tilliten til dagens løsninger.

Så hvordan kan vi forhindre ID tyveri enklest? Bli mer bevist på problemet!

Så hvor bevist er du? Test deg selv på: www.idtyveri.info