Port/dørtelefon for sykehjem!

Portelefoner på sykehjem må være enkle i bruk for besøkende. Knapper med enkel tekst som kobler samtalen til rett avdeling er det enkleste i bruk, ikke nummer som må trykkes eller menyer det må letes fram i! Ofte er den besøkende selv eldre, og da er det ikke enkelt å måtte tukle med en porttelefon som har menyer eller krever at du slår rett nr.

Det enkle er ofte det beste, som en kjent matvare kjede så fint sier :-)

En annen mulighet som funger godt, er å la de faste besøkende få et eget adgangskort. På den måten trenger de ikke å ringe på og forstyrre andre gjøremål. Porttelefoner finnes med kortleser som er enkel i bruk, både administrativt og for besøkende.

Ved oppringning fra porttelefonen, bør samtalen kobles mot trådløse telefoner som er tilknyttet avdeling som skal besøkes. Slik slipper de ansatte å gå til en kontortelefon. og kan besvare anropet fra døren uten store avbrudd i gjeldende gjøremål, samtidig som de ofte vet om beboeren har muligheter til å ta imot besøk.

Med innebygget videokamera i porttelefonen, kan man verifisere hvem som står på døren. Dette gir de som er på vakt en ekstra trygghet. Video kan feks. vises på sentralt plasserte monitorer, som også kan brukes til annen info som alarmer, nyheter etc.

Porttelefon en investering i tid og trygghet?

Om døren normalt er låst på sykehjemmet, hvor mye tid bruker man daglig på å åpne denne ved besøk? Hvor ofte kommer det uønsket besøk? Føler de ansatte seg trygge med åpne dører? Hva om en kritisk situasjon oppstår på natt og det er lite personell tilstede når lege/ambulanse kommer? Hvem skal da åpne døren?

Det er mange grunner til å ha en god og fungerende porttelefon på et sykehjem. Om man regner i kroner, så blir en investering i portelefon raskt tilbakebetalt, men den medmenneskelige faktoren og tryggheten en porttelefon gir, er den viktigste grunnen!

Portelefoner sparer i løpet av et år en god del timer som gjerne kan brukes på trivelige samtaler med beboere. De eldre trenger at noen har tid til en god samtale, men dette blir det lite tid til i en travel hverdag! Eller som Anne Karine A.Monsen så fint twittret:

Det er viktig å anerkjenne menneskene som har vært med å forme vårt land, ved at vi i viser  personer at de har verdi.

Trenger dere rådgivning er det bare å ta kontakt med meg for en gjennomgang av mulighetene.

Ørjan Wean, Tlf. 400 888 11

 

2N Helios IP Verso Porttelefon med 3 moduler.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *