Vent med utskifting og store innkjøp av trygghetsalarmer!

Da utfasing av det analoge telefonnettet starter i 2017 må de fleste kommuner komme med nye alternativ for overføring og mottak av alarmer fra trygghetsalarmer/telefoner!

Har dere planene klare?

En god løsning er å ta ibruk analog til IP og/eller mobil konverter, Pass da på at enheten er gjennomtestet samt at den har batteribackup og overvåking!

 

Det er mange mulige produkter i markedet, men Helsedirektoratet råder kommunene å vente med anskaffelse av trygghetsalarmer inntil konkrete anbefalinger kommer, anbefalingene skal etter planen komme medio oktober 2014.

 

Trenger du noen råd er det bare å ta kontakt :-)

MS Lync og Cisco UCM sertifisert DECT telefoni?

Ønsker dere en høykvalitets trådløs telefoniløsning medCisco og Lync sertifisering? Da finnes Spectralink som gir deg valgfrihet ved å tilby både Cisco og Microsoft sertifiserte produkter!

Med DECT, IP-DECT og WIFI systemer tilbyr Spectralink markedets bredeste plattform for trådløs telefoni som er sertifisert for Microsoft Lync og Cisco Unified Call Manager.

Med åpne grensesnitt for integrasjon basert på åpne standarder er mulighetene for automasjon, alarmering og applikasjoner for blant annet retail, helse og industri mange.

Er ikke DECT en gammel og døende standard/teknologi?

DECT er en gammel standard, men den er hele tiden fornyet og utviklet og det kommer stadig nye forbedringer, snart kommer data og video over DECT, nye sikkerhets og smarthus løsninger basert på DECT og CAT-IQ med HD kvalitets lyd fines allerede så DECT’s død er sterkt overdrevet :-)

Hvorfor DECT telefoner, og ikke WIFI?

  • DECT er utviklet for tale, WIFI for data.
  • Bedre lydkvalitet.
  • Bedre funksjoner for handover.
  • Mindre støy i frekvensbåndet, DECT har et reservert frekvensområde.
  • Bedre batterikapasitet, DECT bruker mindre strøm en WIFI.

Men er ikke WIFI telefoner noe å satse på? WIFI telefoner har sine kvaliteter og det er en avveining som man gjøres før man går igang med installasjon, er wifi nettet godt nok? tilfredsstillende dekning, er wifi håndsett og AP testet og sertifisert? bra nok overlapping for handover? Ligger alt til rette fungerer WIFI utmerket.

WIFI og DECT har begge sine sterke og svake sider, og det er derfor ekstra viktig å ta en gjennomgang av bruk og omgivelser før man bestemmer seg for løsning!

Ta gjerne kontakt for rådgivning!

 

Spectralink Butterfly DECT
Spectralink Butterfly DECT

Mvh

Ørjan Wean

Produktansvarlig, Avikom Distribution AS

Tlf. 400 888 11 / www.avikomdistribution.com

Port/dørtelefon for sykehjem!

Portelefoner på sykehjem må være enkle i bruk for besøkende. Knapper med enkel tekst som kobler samtalen til rett avdeling er det enkleste i bruk, ikke nummer som må trykkes eller menyer det må letes fram i! Ofte er den besøkende selv eldre, og da er det ikke enkelt å måtte tukle med en porttelefon som har menyer eller krever at du slår rett nr.

Det enkle er ofte det beste, som en kjent matvare kjede så fint sier :-)

En annen mulighet som funger godt, er å la de faste besøkende få et eget adgangskort. På den måten trenger de ikke å ringe på og forstyrre andre gjøremål. Porttelefoner finnes med kortleser som er enkel i bruk, både administrativt og for besøkende.

Ved oppringning fra porttelefonen, bør samtalen kobles mot trådløse telefoner som er tilknyttet avdeling som skal besøkes. Slik slipper de ansatte å gå til en kontortelefon. og kan besvare anropet fra døren uten store avbrudd i gjeldende gjøremål, samtidig som de ofte vet om beboeren har muligheter til å ta imot besøk.

Med innebygget videokamera i porttelefonen, kan man verifisere hvem som står på døren. Dette gir de som er på vakt en ekstra trygghet. Video kan feks. vises på sentralt plasserte monitorer, som også kan brukes til annen info som alarmer, nyheter etc.

Porttelefon en investering i tid og trygghet?

Om døren normalt er låst på sykehjemmet, hvor mye tid bruker man daglig på å åpne denne ved besøk? Hvor ofte kommer det uønsket besøk? Føler de ansatte seg trygge med åpne dører? Hva om en kritisk situasjon oppstår på natt og det er lite personell tilstede når lege/ambulanse kommer? Hvem skal da åpne døren?

Det er mange grunner til å ha en god og fungerende porttelefon på et sykehjem. Om man regner i kroner, så blir en investering i portelefon raskt tilbakebetalt, men den medmenneskelige faktoren og tryggheten en porttelefon gir, er den viktigste grunnen!

Portelefoner sparer i løpet av et år en god del timer som gjerne kan brukes på trivelige samtaler med beboere. De eldre trenger at noen har tid til en god samtale, men dette blir det lite tid til i en travel hverdag! Eller som Anne Karine A.Monsen så fint twittret:

Det er viktig å anerkjenne menneskene som har vært med å forme vårt land, ved at vi i viser  personer at de har verdi.

Trenger dere rådgivning er det bare å ta kontakt med meg for en gjennomgang av mulighetene.

Ørjan Wean, Tlf. 400 888 11

 

2N Helios IP Verso Porttelefon med 3 moduler.